Tor Svärdtorp Portal  kontakt: tor@vi-pr.se eller tel. 0700678362 VI-PersonRörelse   

VI-PersonRörelse helhets filosofi 2017-02-01

 

VI person rörelse är en ideologi som inte vare sig är politisk eller religiös men är både ett och annat samtidigt.

Den är politisk pga. för att överleva i gruppen måste man ha kunskap att kunna regera sig.

Den är religiös pga. att tron på ett annat liv efter döden  har vare sig från gamla skrifter eller vetenskap fått svar på det. Anser att människan ännu är en ”SÖKARE”.

HEN, är ingenting och allt när det gäller frihet. Individuell frihet är bara möjligt när människor går tillbaka på uppskattningsvis tid när instinkt rådde över tankar och intelligens ännu inte tog över. Då, var en antropologisk nivå där människor knyts till varandra via ”icke tänkande”.

VI-are eller VI-pr-are är benämning av människor som följer denna filosofi eller lever i ett VI-samhälle.

VI-are som också betyder vi som ”ALLA (människor) och ”JA G (individen=JAGET)” finner lösning av oliktänkande VIA=(med, genom att, vägen …) extraktioniskt politik sk. också Homogen samhälle eller Beteende samhälle som innebär en dividering av olika grupper som inte tänker lika och förverkligar dessa som eget samhället. DET, GENOM att extrahera dessa från ett konfliktsamhälle som grundas på olikhet och motstånd, mål är att åstadkomma ett icke våld samhälle.

 

POLITISK lösning som första steg är via utvidgad demokrati, som kräver en central regering som under 2 år nödvändig tid framställer ”PLANEN” där alla samhällen får de naturliga förutsättningar för att överleva och 10 år till för att rörelsen bevisar sig fungera.

DAGENS REALITET FÖR EN SÅDAN POLITISK LÖSNING.

REALISATION
av en sådan politik är möjlig på två sätt och är som följer:

A
) Samhällen är självständiga på alla vis och alla sätt över hela planeten TERRA.

B
) Federation eller konfederation på nationell nivå. Mål är en nation med sina mindre självständiga beteende samhällen samlever på tre NÖDVÄNDIGA ÖVERLEVNADSKRAV: 1) gemensamt militärförsvar på nationell nivå centralstyrt.
2
) nationen har inga civilister och dvs. att alla medborgare militärutbildas efter egen förmåga redan i tidig ålder.
3
) Skräckvapen är en del av krav och utveckling efter att vapenbehov anpassats i tid.

Nation är neutral
och använder vapen i självförsvars syfte. 

C
(Se relation ovan på B) Mindre självständiga samhället deltar inte till majoritetens mål av ett penningfritt samhälle som förvaltas av ett Arbetscentra som oundvikligt grundas på en frihetlig och anarkistisk kommunism marxist.

 

...mina ord sårar inte de är väckande..

Citat 1 av 2

”Goda makter.
Dessa får mig att leda ER som ett enda block mot de ONDA:
JAG skall skaka passiva medborgare till LIV!
JAG skall ge blixten styrka till djärva medborgare!!
JAG skall ge TRO till dig som tvekar!!!
JAG skall återuppliva nationella martyrer och hjältars styrka till vårat folks ära!!!
JAG skall erövra ONDSKAN från ditt blod, från ditt kött, från ditt hjärta, från din hjärna och gör dig helig framför världens feghet, rädslor, tyranni, galenskap!!!
TRO PÅ MIG, VI TILLSAMMANS VINNER STRIDEN FÖR TRYGGHET, FRED, FRIHET OCH IDENTITET! 
KOM MED, DU ÄR VÄRD VÅR STYRKA!

2 av 2.

MIN LÄRA ÄR DINA ORD

Historien 
tillhör förgången tid, igår, eller stunden före och efter mina ord... 
Realiteten, stunden här och nu är det som gör mig verklig, det som jag säger och gör. Här och nu är livet... och min sanning. 
Jag skall leva i nuet, ingen skall erövra min individuella frihet. 
Jag skall överleva allt förtryck, inte igår eller imorgon.

Jag känner inget hat och jag vet inte vad hot är, rädslan (*) har jag ingen vetskap om. 
Jag bär inga känslor...(*1) jag är fri. 
För DIG som bestämmer över andra eller mig, läs noga. 
Jag är en härdad krigare... du gjorde mig sådan. 
Jag har ett minne och jag kan jaga, du gjorde mig sådan. 
Jag bär
 smärtan och nu kan jag känna fientlighet, du gjorde mig till en sådan.

Du... ni är många, men jag är den "absoluta". 
Ni kan erövra mig endast med döden, men då blir jag ett exempel i historien som påverka fria och heta känslor hos de förtryckta. 
Där folk har makt och pengar, där folk berusar sig, där finns intresse, där finns politisk lögn. 
Ni kan förbjuda för ni är rädda, ni kan skjuta för ni är fega, NI är INGET för mig. 
Det som jag har att säga har jag skrivit till DIG. Ta lärdom och lev det. 
Lyssna på mig och lev i nuet.

OBS! *Med det menar jag "Detta psykiska tillstånd när striden påbörjas till ett rättfärdigt slut. *1 Med det menar jag ånger efter rättfärdig strid.

 

Ideolog, grundare och VI-are Tor Svärdtorp

EN POLITIK UTAN MOTSTÅND,  una politica senza opposizione  -  VI ÄR MED ALLA,  siamo con tutti -  RÄTT TILL EGEN IDEOLOGISK REALISATION, diritto alla realizzazione della propria idea.

Extraktioniskt politik https://translate.google.se/?hl=sv


Kallas "förlåtelse stjärna" så markeras nya inlägg eller tillägg inte äldre än 3 månader.

 

VIDEO  

ALFABET LÄNKAR Lätt och snabbt att hitta den du söker 

Ideologier länkar en länk till olika organisationer, ideologier osv.

  
LÄNKAR 
EFTER 
SUBJEKT 

  
Tolv apostlar symbol för
 

VI-PersonRörelse

 
tor@vi-pr.se eller tel. 073-0678362 
 

 

POLITISKA PLATTFORMER Piattaforme politiche I = 1   19 länk = 19 linc...  

  TSS  TEXT och VIDEO  Se vidare de ÄKTA ideologier NK               
TOR och vänsterpartiet Symboler         olika skillnader samt DAGENS PARTIER som inte är!          

IDEOLOGIER och MEDVETANDET Coscienza ideologica II = 2    7 länk = 7 linc... e cosi via...

BREV TILL... Lettere a... III - 3    9 länk

FILOSOFISKA VETENSKAP Filosofia scientifica IV =   2 länk   

SOCIOLOGISKA ANALYSER Analisi sociologiche V-5    5 länk       

SOCIOPOLITISKA ANALYSE Analisi sociopolitiche VI-6    11 länk

FILOSOFISKA ANALYSER Analisi filosofiche VII-7    7 länk

PSYKOLOGISKA ANALYSER Analisi psicologiche VIII-8    8 länk + 1

GRUNDARE Fondatore IX-9  7 länk

VI SAMHÄLLETS INRITNING Scocietà NOI  X-10    12 länk

SEXPROBLEMATIK Problemi sessuali XI-11    7 länk   

INVANDRING Immigrazione XII-12 

VÅLD Violenza XIII-13   2 länk

VARNINGAR Allarmi XIV-14    10 länk + 1    Varning domstolarna Ljunbäck

NORRLAND XV-15    7 länk   

SVERIGES LÄNKAR AV NATIONELL KARAKTÄR Linc di carattere nazionale XVI-16        7 länk

 INTERNATIONELL Internazionale... XVII-17    6 länk     

OM SOCIAL KARAKTÄR Di carattere sociale XVIII-18    6 länk +1

XIX-19  ALLMÄNT BLANKETTER  -  Orättvist behandlad

MANIFESTATIONER Manifestazioni XX-20    4 länk

ARBETE Lavoro XXI-21    2 länk + info  

BILDER och LITTERATUR Fotografie e litteratura XXII-22     7 länk    Tor Svärdtorp bilder och klassiker politiska och filosofiska fäderna.    Fotografie di Tor Svärdtorp e padri delle filosofie e politiche.

KONST GAMs Artista GAM (Massimo Giannantonio) XXIII-23    11 länk + info

Medier  -   FÖRDELAR med egen HEMSIDA XXIV-24

Tillåt Symboler i allmänt mening   Politiska minoriteter XXV-25

HAPARANDAFALLET 2010 - 2017!       "ORDSPRÅKSBOKEN 17: vers 4 "En ond människa lyssnar till onda tungor, en lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt tal"
VÄGRAR ATT BETALAR Idag  internationell dag för press frihet.  
Oggi, giorno internazionale per la liberta d'informazione, condannato si ma rifiuto di pagare e con questo gesto rifiuto l'atto repressivo dei responsabili. XXVI-26

 VETENSKAP Scienza XXVII-27    6 länk

SOCIALA PROBLEMATIK  Problemi sociali XXVIII-28    2 länk    

PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR Alla fine... XXIX-29    2 länk

Internet personligt ansvar  -  Internet kontrakt XXX-30 

KOMMENTARER Commenti XXXI-31    5 länk    blockpolitik och SD    och IS     Löfen Sjöstedt Putin    osv.

ANDRA SKRIBENTER  

ITALIA            

 

DU DONERAR VI ORGANISERAR! Gåva från 100 kr till obegränsad summa, donationer m.m. Hjälp oss  att få våran röst hörd! Bg.: 6379-694730882 

 ...fai scorrere per incontrare la lingua ed i linc in italiano...   Significa un nuovo linc o un' aggiunzione nel linc. TELEFONARE dall'estero in Svezia 0046730678362 Una politica senza violenza.   "SOSTENETECI CON VERSAMENTI DI SOLDI, EREDITA E DONAZIONI VARIE" SOSTENETECI per portarci verso l'alto! GRAZIE! 6379-694730882 e noi organizziamo!" Sverige Svezia  

 

Besök SVENSK REGERING och Politiska Partier PersonRörelse COSI FUNZIONA IL GOVRNAMENTO SVEDESE diretta la traduzione in ma in italiano impiega il google traslate a disposizione nel linc!

http://www.worldometers.info/se/ BEFOLKNINGEN, miljö,  vatten, energi, hälsa, undernärda, massmedia, myndigheter... m.m. JUST NU I VÄRLDEN Olika språk!

 

https://translate.google.se/?hl=sv använd det. I alla år har vi stöttat google i alla sina former inte minst som ÖVERSÄTTARE från språk till språk, bäst i text brukar man säga.  Därför kommer vi att anstränga oss så långt det går för att lägga till ett google översättningsfönster i alla länkar på VI-pr, Politique-vipr. Med det, TAR VI STEG mot våra principer att vara så nationellt-svenska som möjligt. Vi öppnar vårt tänkande, riktningar och mål för de individer som vill och kan förstå, delta och skapa med oss...

VI TILLSAMMANS GÖR SKILLNAD!   från må-fr kl. 8.00-16.00 tor@vi-pr.se  HEMSIDA ÄR BEROENDE AV DITT BIDRAG ÖVERLEVER Vi behöver ekonomiskt stöd från 100:- och upp till 1.000.000 och mer är Välkomna! OBS! Det är aldrig försent med donationer om vi vill att saker sker!

Media och Politiker skulle hjälpa Folket till att skapa medvetandet kring politiskt hat som grundas på ideologi och Historia. Alla ideologier och religioner som expanderar med lögner och auktoritet är VÅLDSAMMA. Fel av media och politiker via deras framträdande att underhålla medlidande, ångest och hat! Nya tider är lika som nya begrepp oavsett utopiska som de verkar vara, när sanningen närvarar är rättvisan skipad!

VI-PersonRörelse är en MAKROFILOSOFI d.v.s. en FILOSOFI I SYMBIOS MED ALL FORSKNING och anser att ickevåld samhället är målet.  

RÄTTVISAN STÅR INTE ALLTID I LAGBOKEN. LAG KAN BRISTA MEN INTE RÄTTVISAN SÅ ATT RÄTTVISAN ÄR INTE OLAGLIG! DET ÄR PROVOKATION SOM SKALL STRAFFAS INTE KONSEKVENSEN AV PROVOKATION... RÄTTVISA grundas på SANNINGEN som framhävs bl.a. av BEVIS.

Vilja till rättvisa är vår näring och när förslag träder fram använder vi oss av värdet i självkritik och Kritiken då när vi tänker, skriver, säger och vi gör.
VIPR sång http://www.youtube.com/watch?v=fnV74RVPsrE&feature=share&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg

OBS! I livet cirkus finns också jag som politiker!

 

  VIPR VI-PersonRörelse subdomän

 SINDROME DU POUVOIR PROBLÉMATIQUE DE LA COMMUNICATION  SYNDROME OF THE POWER

http://politique-vipr.eu/ 

Italia    Françe    Traajades    English     Sverige

Per telefonare dall'Italia è il seguente: 0046730678362 e  per i sostenitori il nr. bancario è il seguente 6379-694730882 nome della banca Handelsbanken in Svezia

www.vi-pr.se