Att vara pacifist betyder inte vara passiv och dvs. att ingen civilist är oskyldig. När man krigade i forntid balanserades principerna att gruppen som man angriper skall förintas pga. barn kan minnas och hämnas. På andra sidan togs folk som slavar för att befria sig från tunga arbeten och tjäna på den sexuella och inte minst få de anpassade integrera sig som soldat. 
Idag vill man göra skillnader av olika intressen men det kvarstår det generella ansvaret som grundas på SKILLNADER av olika slag och det till dess att mänsklighet inte är enad under samma identitet. 
Därför i en Nationell Kommunistiskt samhälle utöver andra orsaker finns inga civilister!  

CERTIFIERAR DIG SOM KOMMUNIST och var MEDVETET  (text i TSS och svart på vit ) upplagt länk 13 dec. 2016 http://www.svt.se/karlbertil -jonssons-julafton/ Klasskillnaden och rättvist kamp.

KOMMUNISTISKA TÄNK-ANDE

3 tre III sätt att kommunicera bilder text politik   TSS NK           TEXT och VIDEO Se vidare de ÄKTA ideologier olika skillnader och samt DAGENS PARTIER som inte är!

VNK kommunisterna (text) följer video: Uhttps://www.youtube.com/watch?v=fUJy6UBxgQ

Blir RIK och KOMMUNISM 
TSS  (text) följer video: 
https://youtu.be/QplLXsL0Y04 1 av 5  
https://youtu.be/MpM6j--19Fo
 2 av 5
https://youtu.be/RZkVutIYIlk 3-4 av 5 och tillägg  "Om kommunist samhälle i praktiken.
https://youtu.be/S7Jm3S6yrVc  5 av 5 Kommunism i dag i vårt samhälle och i världen. Sånger  Internationalen olika språk https://www.youtube.com/watch?v=0O9hSjYF2Hc&t=579soch SVARTA INTERNATIONALEN  https://www.youtube.com/watch?v=624P60-TD24  sånger https://www.youtube.com/watch?v=w_Twgu63nAQ

VI SKILJER OSS ANARKISTER eller ANARKIST KOMMUNISTER från KOMMUNIST MARXISTER GENOM ATT VÄLJA EN SOCIALREVOLUTION FÖR VI ANSER VARA FOLKETS BARN och VÄLJER INTE DÄRFÖR VÄGEN TILL PROLETARIAT DIKTATUR.