Tor Svärdtorp skriv metod (TSS)

 

Rapid

 

Det är en läs och skriv metod som tillåter dig snabbt att snappa upp viktiga delar av långa texter och förkorta skrivs tid.

Kan användas vid komplicerade studier, i pressen, föreläsningar, böcker delvis i olika kapitel eller i en helhets komponent.

 

Det är dynamiskt pga. du kan skapa ditt eget system i själva grundsystemet nedåt beskriven generell uppsättning som alla kan följa som allmän standard.

 

 

STANDARD

Stilar t.ex. Verdana storlek 12 är min standard pga. avståndet mellan bokstäver och deras formgivning skapar i mig lugn och lättläst program. Inte minst är det så att stilen respekterar romerska siffror som är en del av världsarvs kultur som t.ex. gäller i latinska språket och används inom litteraturen för att dela kapitel osv. FÖR DIG kan det vara annat som känns bra för dig.

T.ex.

Skrivstil tar mer plats jämfört mot annan stil men man får avväga vad som är bäst för dig.

Alla människor namn, städer, nationer, kontinenter i den stilen blir kursiv och fet.

Kursiv, fet och understyrkta ord är generellt för att uttrycka relation av vad som kan vara annorlunda, detaljerat, viktigt osv.

Stilar är detsamma och kan de ge en känsla av konstnärlig formgivning samt poängtera vikten i ordet osv.

Färg tillåter ord, meningar egen karaktär så att när man bläddrar en lång skriven text underlättas att hitta viktiga eller bara relation inom symbolik eller själva meningen som man menar i text. TÄCKANDE FÄRG detsamma som t.ex. använder man gult överstryk för att markera de viktigaste eller ”komma ihåg” samt markering av ord, meningar osv. som behöver synas, återuppta, flyttas osv.

Själv förespråkar jag också att använda små symboler s.k. IKONER och avancerade verktyg som t.ex. J M C * ¤ { 😢 ❤ 4 / + osv. det hjälper minska skrivandet i olika avseendet.

Vidare mer konventionell, se följande "PreliminärtKanViSägaAttDennaSkrivelseÄrFörKommunism…" Dessutom alla typ av förkortningar som vi känner till samt mindre kända chatt språket och sms inte minst välja en tillägger vi till kunskap en internationell kommunikationsspråk och dvs. neutral i alla avseende som t.ex. interlingua eller speranto osv. En kombination av allt detta till den dag artificiella tanke-  skrift och tal bli en framtid realitet då att själv programmerar, avprogrammera och utvecklar för effektivare kommunikation.

Mening med stilen är också att sprida de svåra orden lite mer ovanliga eller akademiskt eller speciella och unika inom t.ex. vetenskap, konstnärlig litteratur som dikter osv. Alltså, skriva ett svårt ord som kan förklara mycket med ett tilläggsord eller några ords sammansättning som alla förstår och gör på ett sätt att de mest centrala delar av svåra ord framkommer i enklare version så att KUNSKAP SPRIDS och KOMMUNIKATION tar ett steg framåt.

 

Härmed förespråkar jag också ett mer likartat alfabet som underlättar skriftlig och lästligt samt tidsparande resultat. Alfabet kan vara KJWXY som tillägg till italienska alfabetet som bara har i grunden 21 bokstäver, då blir de 26. De andra bokstäverna skulle raderas typ åöäϋϊЁǼ osv. så att Europeiskt«««««««««««« språk gör sig mer effektivt för allas J.

 

En mer kommunistisk, mindre egenmäktig (possessiv=beteckna ägare) är att undvika skriva MIN-kompis, det skulle räcka med KOMPIS. Vidare ex. Själv vill jag förespråka att eliminera JAG så lång det går så att det blir mindre narcissistisk och alltså mindre egenmäktigt, mindre extremt personligt där det i många sammanhang skapar ?, missförstånd och avstånd.

Går att använda oftare VI istället än jag men problematiken är att hantera ordet innebörd för att undvika att belasta gruppen av ansvar där du själv är ansvarig för.

JAG har extremt egenmäktig ton av dominans i negativ mening som liknar mer våld än personligt ansvar eller respektfull. JAG förespråkar mer ansvarfullhet men är samtidig egenmäktig eller bara Själv och ta ett anpassat ord i mening som du är med (förstå)... som t.ex. ovan mening där används ikoner där mening kvarstå samt tar oss direkt till mening.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.se